Privacybeleid

Privacy- en cookieverklaring De Wit Computers & Telecom

Binnen De Wit Computers & Telecom hebben we een Shop-in-Shop van Ritel. Binnen deze shop geldt de privacyverklaring van Ritel. Deze is te vinden op https://www.ritel.nl/over-ons/privacy-policy

Daarnaast is het onderstaande privacy beleid van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met De Wit Computers & Telecom, Benschopperstraat 18, 3401 DH IJsselstein, 17108148.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website www.dewitcomputers.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld bij het plaatsen van een bestelling of het inleveren van een reparatie), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat De Wit Computers & Telecom in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. De Wit Computers & Telecom gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • Wij vinden het belangrijk om goed met onze klanten te kunnen communiceren. Dat begint bij de juiste contactgegevens. Daarom verwerken we deze graag in ons systeem. We kunnen u dan altijd bereiken via het handigste medium (per mail, telefonisch of bezoekadres) Om contact met u op te kunnen nemen voor bijvoorbeeld statusupdates van lopende bestellingen, service verlenen achteraf, dit kan ook proactief zijn in geval van terugroepacties.
 • Om het product op te kunnen sturen naar het juiste adres
 • Voor de juiste ten neemstelling van op de factuur;
 • het verlenen van toegang tot onze website;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten. Transacties in de winkel van pc’s/notebooks en tablets zetten wij standaard wel op naam om een betere service ervaring te kunnen bieden achteraf. Indien u dit niet wenst, dan kunt u dit aangeven en dan voeren we deze gegevens niet in en komt de factuur dis niet op naam te staan.
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • bedrijfsnaam;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • aankoopgeschiedenis

Bewaartermijnen

Wij bewaren deze gegevens voor een periode van maximaal 8 jaar. Dit is de wettelijk verplichte bewaartermijn voor facturen vanuit de belastingdienst van 7 jaar waarna deze gegevens periodiek verwijderd worden. De periode voor cookies is maximaal 1 jaar.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

De Wit Computers & Telecom maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een SSL-verbinding.

Indien wij in uw opdracht een reparatie uitvoeren of data voor u overzetten van de ene naar de andere datadrager dan volgen wij daar een standaardprocedure voor. Deze is genaamd “Hoe gaan wij om met datadragers die u ons toevertrouwd” en is op de balies in de winkel terug te vinden en in onze algemene voorwaarden.

Cookies

Op deze website worden geen cookies gebruikt.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen via mdewit@dewitcomputers.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 030-6573841 en te vragen naar M.J.M. de Wit.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

De Wit Computers & Telecom Benschopperstraat 18

Kvk: 17108148

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.